Velkommen

På tide å åpne øynene og se sannheten.Hva er det som skjer i verden? Hvor er kjærligheten til medmennesker, ja til våre nærmeste?Når mennesker ikke lengre får barn i den vestlige verden, for ikke å nevne at det var 14 417 aborter i Norge i fjor. Hvor er kjærligheten til livet? Er vi blitt så blind? Ser vi bare størrelsen på vår formue, vårt hus, vår bil, våre eiendeler?Hvor går veien etter dette? Våre unger kan snart ikke lese og skrive, vår voksne befolkning er snart alle trygdet i en eller annen form.Hvor er folkeskikken? Hvor er de normer og regler som styrer vårt samfunn? Er alt lov i dag hvis det ikke er forbudt med en skriftlig lov?Snart kommer det verste børskrakket menneskeheten har sett i moderne historie. Takler vi den?